पशु विकास अधिकृत नरबहादुर बानियाले जानकारी

  • ५ माघ २०७३, बुधबार
  • 1553 पटक पढिएको

भिमप्रसाद पुनलाई खटाइएको पशु विकास अधिकृत नरबहादुर बानियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लोक सेवा आयोगको नियम अनुसार परिक्षा मार्फत करारमा नियुक्त गरिएको हो । उनिहरुले गाविस कार्यालय मातहत रहेर कृषकहरुलाई पशु सेवा र स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा दिने जिम्मेवारी पाएका छन् । गत वर्ष गुर्जा, रुम, बरंजा, राम्चे, दोवा, चिमखोला…… पुरा पढ्नुहोस भिमप्रसाद पुनलाई खटाइएको पशु विकास अधिकृत नरबहादुर बानियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लोक सेवा आयोगको नियम अनुसार परिक्षा मार्फत करारमा नियुक्त गरिएको हो । उनिहरुले गाविस कार्यालय मातहत रहेर कृषकहरुलाई पशु सेवा र स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा दिने जिम्मेवारी पाएका छन् । गत वर्ष गुर्जा, रुम, बरंजा, राम्चे, दोवा, चिमखोला…… पुरा पढ्नुहोस

भिमप्रसाद पुनलाई खटाइएको पशु विकास अधिकृत नरबहादुर बानियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लोक सेवा आयोगको नियम अनुसार परिक्षा मार्फत करारमा नियुक्त गरिएको हो । उनिहरुले गाविस कार्यालय मातहत रहेर कृषकहरुलाई पशु सेवा र स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा दिने जिम्मेवारी पाएका छन् । गत वर्ष गुर्जा, रुम, बरंजा, राम्चे, दोवा, चिमखोला…… पुरा पढ्नुहोसभिमप्रसाद पुनलाई खटाइएको पशु विकास अधिकृत नरबहादुर बानियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लोक सेवा आयोगको नियम अनुसार परिक्षा मार्फत करारमा नियुक्त गरिएको हो । उनिहरुले गाविस कार्यालय मातहत रहेर कृषकहरुलाई पशु सेवा र स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवा दिने जिम्मेवारी पाएका छन् । गत वर्ष गुर्जा, रुम, बरंजा, राम्चे, दोवा, चिमखोला…… पुरा पढ्नुहोस