सलललल कालिगण्डकीः


म्याग्दी, १७ माघ । म्याग्दी र पर्वत जिल्लाको विचमा सललल बगिरहेको कालिगण्डकी नदी । तस्विर ः धिरन खत्री